GDPR
Beskyttelse af personlige oplysninger


Effektiv fra 25.05.2018

Faust Dyrbye A/S sætter pris på din interesse i vore tilbud og vores virksomhed. For at gøre det muligt for os at opfylde vores forpligtelser over for dig og give dig den bedste service, er det nødvendigt for os at indsamle Personlige Data. Denne fortrolighedserklæring angiver: hvilken slags data Faust Dyrbye A/S indsamler, hvordan vi behandler dataene og de rettigheder, du kan udøve vedrørende disse data. Ved at acceptere denne fortrolighedserklæring forstår du fuldt ud indsamlingen, behandlingen og overførslen af sådanne personoplysninger baseret på indholdet beskrevet i denne fortrolighedserklæring.


1. Persondata indsamling

Faust Dyrbye A/S indsamler de persondata du har forsynet os med. Dette kan inkludere navn, emailadresse, telefonnummer, postadresse, titel/stilling og / eller anden data du har oplyst, der er nødvendig for at vi kan opfylde vore forpligtelser over for dig. 

Information du oplyser ved kontakt med Faust Dyrbye A/S:
Du kan forsyne Faust Dyrbye A/S med persondata, når du indgår et samarbejde med os, køber produkter eller abonnerer på serviceydelser. Overgivelse af data kan ske via telefon, web formularer, e-mail eller ved deltagelse i møder og seminarer

Besøg på vore websites:
For at kunne give dig en relevant brugeroplevelse, når du besøger vore websites, kan vi indsamle visse data om dit besøg. Dette kan inkludere hvilke links der klikkes på og hvilke typer af produkter du viser interesse for, følge dit besøg på produktsider og dine handlinger for at tilføje produkter i ordreskabeloner og / eller indkøbskurve. Det fremgår tydeligt på websitet at vi indsamler cookies, og du vil ydermere blive bedt acceptere dette som en særskilt del af vores website.

Brug af vores e-mail marketing services:
For at bestemme effektiviteten af kampagner, kan vi indsamle data om din brug af vores marketing e-mails.
Dette omfatter data som: om en e-mail åbnes, hvilke links der klikkes, og hvilken type information du viser interesse for.


2. Formål for behandling af persondata og retsgrundlaget for en sådan behandling

Dine persondata behandles af Faust Dyrbye A/S til følgende formål:

opfylde vore forpligtelser over for dig ved at behandle dine indkøb og andre ydelser du måtte have valgt at erhverve fra os

administrere dine kontaktinformationer

håndtering af kundesupport og projekter

indsamle statistikker for at evaluere og forbedre vore serviceydelser til kunder generelt

opfylde lovmæssige forpligtelser, afgørelser ved domstole og myndigheder

identificere og forebygge misbrug, svig eller anden ulovlig aktivitet

Faust Dyrbye A/S kan bruge de persondata du giver, til at udføre marketingaktiviteter. For at give dig relevant indhold i marketingaktiviteter kan vi bruge data som: kundesegment, historiske indkøb, data baseret dine besøg på vores websites og brug af vores e-marketing, præferencer du har delt og deltagelse i tidligere markedsføringsaktiviteter. Dette gælder kun hvis du tidligere har anvendt ovenstående muligheder.

Ovennævnte behandling af persondata er baseret på Faust Dyrbye A/S' legitime interesse i at interagere med repræsentanter for vores samarbejdspartnere og potentielle kunder.

Faust Dyrbye A/S vil kun distribuere marketing information via post og / eller e-mail såfremt dette er en del af din præference, eller hvis du har tilmeldt dig specifikke abonnementsydelser. Du kan kontakte Faust Dyrbye A/S til enhver tid, for at opdatere dine præferencer


3. Dine rettigheder

Nedenfor er et resumé af de rettigheder, du har i henhold til europæisk lov om databeskyttelse. Udøvelsen af disse rettigheder er gratis, og du kan udøve rettighederne ved at sende en skriftlig anmodning til os. Tøv endeligt ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende dine rettigheder (se kontaktoplysninger i slutningen af denne fortrolighedserklæring).

Bemærk, at Faust Dyrbye A/S altid vil foretage en vurdering af en anmodning om at udøve en ret til at afgøre, om anmodningen er gyldig. Alle rettigheder angivet nedenfor er ikke absolutte, og undtagelser kan forekomme. Ud over de rettigheder, der er angivet nedenfor, har du altid ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed vedrørende Faust Dyrbye A/S´ behandling af dine personlige data. 

Ret til indsigt. Du er på anmodning berettiget til at modtage en kopi af de personlige data, som Faust Dyrbye A/S behandler, og også til at få yderligere oplysninger om Faust Dyrbye A/S' behandling af dine personlige data.

Ret til berigtigelse. Du har ret til at få dine personlige data korrigeret og / eller afsluttet, hvis de er unøjagtige og / eller ufuldstændige.

Ret til sletning. Du har ret til at anmode om, at Faust Dyrbye A/S sletter dine personlige data uden unødig forsinkelse under følgende omstændigheder:

dine persondata er ikke længere nødvendige i forhold til de formål hvortil de blev indsamlet eller på anden behandlet;

du tilbagekalder dit samtykke til en aktivitet, hvor databehandling udføres, og der ikke er noget andet retsligt grundlag for databehandlingen;

du afgiver en gyldig indsigelse mod behandlingen af dine personlige data;

persondataene er blevet ulovligt behandlet; eller

persondata skal slettes for at overholde en juridisk forpligtelse.

Ret til at begrænse behandlingen. Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data under følgende omstændigheder:

nøjagtigheden af dine persondata er under behandling;

behandlingen er ulovlig eller ikke længere nødvendig i forhold til formålet med behandlingen, men du modsætter dig sletning af persondata og anmoder om begrænsning i stedet;

Faust Dyrbye A/S har ikke længere brug for persondataene, men du har brug for persondataene til oprettelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav; eller

Du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine personlige data, og indsigelse er under verifikation.

Ret til dataportabilitet. Under visse omstændigheder har du ret til at modtage dine persondata, som du har givet til Faust Dyrbye A/S, for at overføre disse til en anden tjenesteudbyder, hvis behandlingen af persondata er baseret på dit samtykke eller udførelsen af en kontrakt.

Generel ret til indsigelse. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af de persondata, der er baseret på Faust Dyrbye A/S' legitime interesser. Hvis du har indsigelser, er vi nødt til at vise, at vi har vægtige legitime grunde til en sådan databehandling, eller at vi har brug for persondata for etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav.

Ret til at gøre indsigelse mod direct marketing. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata til direkte markedsføring. Hvis du gør dette, må Faust Dyrbye A/S ikke længere behandle dine persondata til sådanne formål.


4. Tilbageholdelse af dine personlige data

Faust Dyrbye A/S lagrer dine persondata, indtil dataene enten manuelt er slettet eller automatisk slettet på grund af inaktivitet i en periode på 36 måneder, medmindre lovlige forpligtelser angiver andet.

Ved sletning af persondata kan Faust Dyrbye A/S gøre visse data anonyme og bruge disse til statistiske formål.


5. Sikkerhed

Selvom Faust Dyrbye A/S ikke kan garantere, at uautoriseret adgang aldrig vil forekomme, kan du være sikker på, at Faust Dyrbye A/S lægger stor vægt på at opretholde sikkerheden for dine persondata, og for at forhindre uautoriseret adgang til disse, ved brug af passende teknologi og interne procedurer.


6. Kontakt detaljer

Ønsker du yderligere informationer fra Faust Dyrbye A/S vedrørende behandling af persondata, kan du tage kontakt til vore tekniske afdeling som kan hjælpe ed yderligere information.
Det er ligeledes denne afdeling du skal kontakte hvis du ønsker at få rettet eller slettet information som ligger i vores databaser.


Kontakt:

Teknisk afdeling
Mail: